BELEIDSPLAN 2023-2024

Stichting Onderdak Zonderdak
Galamagracht 88, 8651EE   IJlst
RISN 820947726

Doelstelling:

Het ondersteunen van (bouw)projecten voor mensen die zonder dak geraakt zijn. Of het ondersteunen van mensen die in een noodlijdende situatie verkeren en zelf niet de middelen hebben om schade of achterstallig onderhoud aan hun woning te verhelpen. Dit doen we door middel van de opbrengst van giften en/of gelden die door het doen van acties en vrijwilligerswerk worden verkregen.

 

Doelstelling Praktisch:

De stichting is opgericht om projecten te initiëren en fondsen aan te schrijven om geld te genereren om jaarlijks verschillende opvang-initiatieven of wederopbouwprojecten te ondersteunen. Dat kan zijn in door natuur- of oorlogsgeweld getroffen gebieden of ten gunste van bestaande (opbouw-projecten). *harde voorwaarde in de keuze van het bestuur zal zijn dat gelden uit Stichting Onderdak Zonderdak daadwerkelijk worden omgezet in (lokale) bouwmaterialen.

 

Verwachtingen:

Begin 2024 verwachten we de ANBI-status te verkrijgen. Hierdoor wordt het gemakkelijker voor ondersteuners om een gift te geven. Zodra we de status hebben zullen we actiever onze doelstellingen kenbaar maken. Ook zullen we gerichte acties bedenken. Gelden die hieruit voortvloeien komen in de stichtingskas. Twee keer per jaar wordt gekeken aan welke initiatieven in binnen- en buitenland donaties conform de doelstelling gegeven gaan worden.

 

Financiën:

Beloningsbeleid: bestuursleden kunnen alleen aanspraak maken op reiskostenvergoeding, alle overige werkzaamheden zijn onbezoldigd.
Bij het opheffen van de stichting: het dan nog aanwezige stichtingsaldo gaat naar een stichting met soortgelijke doelstellingen.

 

Plannen toekomst:

Naast acties en het genereren van giften proberen we mensen vrienden van stichting ODZD te maken. We hopen een groep mensen aan ons te binden die het ideële doel van de stichting een warm hart blijft toedragen. Door middel van een jaarlijkse contributie genereren we hiermee gelden. Vrienden worden op de hoogte gehouden middels nieuwsbrieven. Ook worden ze uitgenodigd zelf goede doelen aan te dragen. De doelen waaraan wij donaties geven moeten aansprekend zijn. Hiervan is het bestuur zich bewust. Ook zullen we goed aan de achterban moeten kunnen uitleggen waarom we bepaalde keuzes voor het geven van donaties doen.

 

IJlst

20 september 2023

Tjardo Stellingwerf, voorzitter

Hilbrand Houwer, secretaris

Pieter Stellingwerf, penningmeester